Monday, July 11, 2016

Meet Our Staff - Mary


Apartment in Prague
We met with Mary on a bright and sunny day. Lovely old city views, loads of space and modern equipment - this is how Residence Karlova can be described. While Mary was answering the questions below, we took pictures of apartments no. 42 and 33 and the location. Check out our result in this post. 


Jak by Tě popsali tví přátelé?
Doufám jako jednu z jejich nejlepších!
How would you be described by your friends?
I hope as one of their best friends!

Jaká je Tvá pozice u Prague City Apartments?
Má pozice u Prague City Apartments je recepční.
What's your position at Prague City Apartments?
I work as a receptionist at PCA. Apartment in Prague
2-bedroom loft apartment no. 42
Jak obvykle probíhá Tvůj pracovní den?
Obvykle si na začátku dne převezmu směnu po nočním, zkontroluji si úkoly na ten den – což zahrnuje i příjezdy hostů a poté už jen plním přání a požadavky našich hostů.
How does your working day usually looks like?
Usually I get a handover from the night receptionist, check the tasks for the actualy day. It includes also the check-ins of the guests and afterwards I just fulfill wishes and requests coming from our guests. 


Vybavíš si nějakou veselou situaci z práce?
Veselých příhod jsem zažila nespočet, ať už s kolegy nebo přímo s hosty. Každá národnost se vyznačuje jinými odlišnými zvyky, tudíž vznikají zajímavé a někdy i vtipné situace.
Can you think of any funny work moment?
I experienced many funny moments, with my colleagues or the guests directly. Each nation differs from each other with habits so it creates interesting and funny situations. 


Apartment in Prague
Mary and another apartment - no. 33 in Residence Karlova
Jak vypadá tvůj den, když nejsi zrovna v práci?
Snažím se volný čas využít na 100%, tudíž trávím volné chvilky sportem, s přáteli nebo u rodičů v jižních Čechách.
How does your day looks like when you have a day off?
I am trying to enjoy my free time at 100% so I am doing sports, spending time with friends or parents at southern Bohemia. 


Apartment in Prague
3-bedroom air-conditioned apartment no. 33
Čím jsi chtěla být jako malá a proč?
Jako malá jsem chtěla být doktorka – chtěla jsem píchat injekce. Tento sen se mě držel překvapivě dlouho, nevím proč, nejsem masochistka. :)
What was your dream job when you were a little girl?
I wanted to be a doctor - I wanted to apply injections. This dream suprisingly kept me for a long time and I don't know why, I'm not a masochist. :)Apartment in Prague
3-bedroom apartment no. 33 and common area
Co by kromě Prahy měli naši hosté v České republice navštívit?
Česká republika se vyznačuje bohatou historií, tudíž si myslím, že pokud klient navštíví jakékoli jiné město, může se těšit na místa, ze kterých bude cítit minulost a samozřejmě krásnou přírodu.
Which place is worth to visit in the Czech Republic except of Prague?
Czech Republic does have a long history, so I think when guests decide to visit any other city, they can look forward to feel the history and the beauty of nature as well. 

Related Articles

0 komentářů:

Post a Comment