Wednesday, September 10, 2014

Culture tips for September in Prague, part. 2

The second part of tips, what to visit in September. Prague offers  a lot of options let´s zoom into some of them a bit.

Arcolor – two days full of fashion

www.arcolor.cz
Photos from the year 2013
How a young fashion sees it? This question is answered on 12th and 13th September in experimental space NoD. The event is represented by the winners of designers´ competition and also some established brands. The 3 kilometres long runway leads through the streets of Prague, subway and river embankment, so there will be always something to watch even if you just pass along. Check the program here.


World Press Photo 2014 Exhibition

Prague Karolinum opens the door to photography lovers. The exhibition of prestigious photograph competition World Press Photo is an integral part of culture autumn in Prague.

World Press Photo 2013 winner

Invisible exhibition

unique interactive route through total darkness. Engage your senses and reveal the art in a different way. Your guides will be people with visual impairment to whom this type of interaction represents common part of life. Organisers themselves ask on their pages “May the hour of blindness open your eyes?”www.hradistan.cz
Wine harvest at the Prague Castle

Wine, singing and greenery – all of this offers the Wine Harvest at the Prague Castle. Apart from the  selected kinds of wine, young wine and fresh grape juice, the attraction is also Hradišťan folk music band and last but not least the Royal gardens.
source of inspiration: www. citybee.cz

Kam za kulturou v Září, část. 2

Druhá část tipů kam vyrazit v měsíci září. Praha nabízí spoustu možností, pojďme si přiblížit pár z nich.

Arcolor – dva dny plné módy

www.arcolor.cz
Fotografie z ročníku 2013
Jak to vidí mladá móda? Tuto otázku zodpoví 12. a 13. září experimentální prostor NoD. Představí se vítězové designerské soutěže i zavedené značky. 3 kilometry dlouhé molo v ulicích vede i Pražským metrem i přes náplavku, bude se na co dívat i když zrovna jen půjdete kolem. Program najdete zde.


Výstava World Press Photo 2014

Pražské Karolinum i letos otevře své brány milovníkům fotografií. Výstava prestižní soutěže fotografů World Press Photo je nedílnou součástí kulturního podzimu v Praze.

World Press Photo 2013 winner

Neviditelná výstava

unikátní interaktivní cesta naprostou tmou. Zapojte své další smysly a objevte umění jinak. Vašimi průvodci budou lidé se zrakovým postižením, pro které je tento typ interakce běžnou součástí života. Organizátoři se na svých stránkách ptají  - „Může Vám hodina slepoty otevřít oči?“www.hradistan.cz
Vinobraní na Pražském Hradě

Víno, zpěv a zeleň – to vše nabízí Vinobraní na Pražském Hradě. Krom vybraných druhů vína, burčáku a čerstvé hroznové šťávy, je velkým lákadlem také cimbálová muzika Hradišťan, v neposlední řadě také Královské zahrady.
zdroj: www. citybee.cz

Friday, September 5, 2014

Where to head in Prague in September, part 1

Prague brings various events in culture, sports and other fields in September. There is such amount of possibilities that you we divided our tips into several parts and step by step we introduce what you might look forward to.

Andy Warhol

www.goap.cz
world famous artist´s exhibition named I´m OK is to be seen in Gallery of Art Prague on the Old Town Square. It is a wide section of his works and there is a tempting option to self-made an art piece with the technique Warhol used himself.


www.citybee.cz
Music walks in botanic garden

Through September, every Sunday,  you have a chance to enjoy open air classical music performances. These concerts take place in any weather, with rain the performance is moved indoor.

Prague Fashion Week

Unique fashion project of the world level. Full scale of brands, fashion designers and well-known faces will be introduced.


www.barvamneuteces.cz
You won´t escape colours

Original race in the shower of colour geyser. 5 kilometre run will enjoy even a man who does not run regularly. 13Th September is the term of the Colourful Saturday. There are just two rules: start in white and get rainbowy :)

source :www.citybee.cz

Kam v Praze v září, část. 1

Praha přináší v září různé události v kultuře, sportu a dalších odvětvích. Je jich tolik, že jsme je naše tipy rozdělili do několika částí a postupně tak představíme na co se můžete těšit.

Andy Warhol

www.goap.cz
výstava světoznámého umělce s názvem I´m OK je k vidění v pražské Gallery Of Art Prague na Staroměstském náměstí. Jde o široký průřez jeho díla a jako lákadlo slouží také možnost vlastnoručně si vyzkoušet technologii kterou Warhol používal.


www.citybee.cz
Hudební procházky v botanické zahradě

celé září máte možnost vychutnat si každou neděli koncert vážné hudby pod širým nebem. Tyto koncerty se konají za každého počasí, v případě deště se přesouvají do vnitřních prostor.
Prague Fashion Week

unikátní módní projekt světové úrovně. Představí se celá řada známých značek, návrhářů a známých tváří na molech.


www.barvamneuteces.cz
Barvám neutečeš

Originální závod v záplavě barevných gejzírů. 5 kilometrů, které si užije i ten, který pravidelně neběhá. Pestrá sobota na vás čeká 13.9. 2014, jsou zde jen dvě pravidla na start přijďte v bílém a staňte se duhovými :)

zdroj:www.citybee.cz

Wednesday, September 3, 2014

#Residence Karolina Awarded

Residence Karolina is located in the very centre of Prague. it is possible to walk towards most significant sights. There are spacious, fully furnished and equipped, airconditioned apartments. You can rent them for couple of days or for a long term stay. There is a whole scale of services including nonstop reception services, cleaning service and many more.

Prague City Apartments prides itself on the high standard of services provide, the quality of personnel and maximum guests satisfaction.

For the above stated, we are very glad we can publish:

Residence Karolina World Travel Awards 2014 achievement
in category of  - Czech Republic, Leading Serviced Apartments 

http://www.worldtravelawards.com/profile-33169-residence-karolina-prague

These awards, also called " the Oscar´s of the travelling industry" are annualy awarded in dozens categories all over the world.

This prestigious award is very gratifying and motivating evaluation of our team effort, it is also a huge commitment to the future. We will continuously improve clients´ service and other services and we will appreciate any suggestions and feedback. It is still the case that our guests are our most significant critics.T

Thank you for your support and for your votes.

Prague City Apartments Team


Source: http://www.worldtravelawards.com

#Ocenění Residence Karolína

Residence Karolína se nachází centru Prahy. K většině významných památek se odsud můžete vydat pěšky. V Residenci Karolína najdeme prostorné, plně vybavené apartmány s klimatizací. Pronajmout jej můžete na pár dní i dlouhodobý pobyt. Připravena je pro vás celá škála služeb včetně non-stop recepce, pravidelného úklidu a dalších.

Prague City Apartments si velmi zakládá na vysoké úrovni poskytovaných služeb, kvalitním personálu a maximální spokojeností klientů.

Pro vše výše zmíněné jsme velmi rádi, že můžeme uveřejnit

vítězství Residence Karolina ve World Travel Awards 2014 
v kategorii  - Czech Republic, Leading Serviced Apartments 
(přední apartmány se službami). 

http://www.worldtravelawards.com/profile-33169-residence-karolina-prague

Tyto výroční ceny, též přezdívané „Oskary cestovního průmyslu“  se každoročně udělují v desítkách kategorií po celém světě.

Toto prestižní ocenění je velmi příjemným a motivujícím ohodnocením našeho týmového snažení, je to ovšem také velký závazek do budoucna. Klientský servis a služby budeme neustále zdokonalovat a budeme rádi za jakékoliv nápady a připomínky, stále totiž platí, že nejvýznamnějším kritikem jsou naši hosté.

Děkujeme všem za podporu a hlasy.

Tým Prague City Apartments


Zdroj: http://www.worldtravelawards.com

Monday, June 30, 2014

PCA Special Summer Offers

Prague City Apartments introduces several Special Bids for summer. These Special Offers are updated on PCA facebook page and then Tripadvisor Residence Karolina and Residence Brehova. If you are going to Prague in summer months, sure do not miss the possibility to travel under better condition. 

Special offers on Facebook

Are you a fan of sudden decisions you could be interested in our facebook regular promo codes offer.These codes, every 14 days open the door towards a check-in where you pay 3 nights and stay 4. Every fourth night is for free.  

THE OFFER IS APPLICABLE FOR ALL OF PCA RESIDENCES!!

When you send the promo code to reservation department - the discount will be applied. But note, that these codes are valid just for 14 days and even your check-in must be done within this period ;-)

Tripadvisor Special Offers

These Special Offers are, again, posted every 2 weeks. The difference is, that it is applicable just for two residences: Residence Karolina a Residence Brehova

The offers are from accomodation discounts, through packages to various additional services for free.When you send the promo code to reservation department - the discount will be applied. E.g. current offer for Residence Karolina, when you book your stay for any term in August until 13th July you will get the fourth night for free.PCA Speciální Letní Nabídky

Prague City Apartments pro své návštěvníky chystá na léto několik akcí. Tyto Speciální nabídky jsou  aktualizovány na facebookové stránce PCA a dále na Tripadvisoru pro Rezidenci Karolina a Rezidenci Břehová. Pokud se v letních měsících chystáte do Prahy, jistě si nenechte ujít možnost cestovat za lepších podmínek.

Speciální nabídky na Facebooku

Pokud fandíte náhlým rozhodnutím mohla by vás zaujmout naše facebooková pravidelná nabídka promokódů. Tyto promokódy Vám každých 14 dní otevřou dveře k check-inu, při kterém zaplatíte 3 noci a zůstanete 4. Každou čtvrtou noc tudíž máte zdarma. 

AKCE PLATÍ PRO VŠECHNY REZIDENCE!!

Když při rezervaci pošlete na naše rezervační oddělení promokód - sleva vám bude uplatněna. Ovšem pozor tyto kódy opravdu platí pouze 14 dní a během této doby musí proběhnout i váš check-in ;-)

Speciální nabídky na Tripadvisoru

Tyto speciální nabídky také střídáme každých 14 dní. Rozdíl je ovšem v tom, že se týkají pouze dvou rezidencí: Rezidence Karolina a Rezidence Břehová

Tyto akce se pohybují od slev na ubytování, přes balíčky až po různé doplňkové služby zdarma. Když při rezervaci pošlete na naše rezervační oddělení promokód - sleva vám bude uplatněna. Například pro aktuální slevu na Rezidenci Karolina, při zabookování pobytu do 13. července na jakýkoliv termín v měsíci srpnu je opět každá čtvrtá noc zdarma.


Wednesday, June 11, 2014

City Centre Reconstruction

I cannot come up with a single thing that is not perishable or has no due date...and that is applicable even for things we take for granted or automatic. Ravages of time gets to everything and in Prague, the time captured a part of the tram railroad in the city centre.

Warning for travellers. 


Planned reconstruction is almost finished. However, be informed where to - the stable tram transportation through the city centre - Wenceslas´ Square is off till the end of June. This exclusion includes stops Jindrisska, Vaclavske Namesti, Vodickova and Lazarska
Surprisingly, the fastes alternative how to cross the closed part is - on foot. To walk through this part is quite easy. Though, we understand that walks with a suitcase are not a traveller´s dream...Substitute roads are possible to take by a metro, tram or their combination. To search the best possible way visit the Prague Transport Company at  http://spojeni.dpp.cz/

Rekonstrukce centra města

Nenapadá mě asi žádná věc, která by nepodléhala zkáze, nebo neměla nějakou určitou životnost..a to platí i pro věci, které bereme jako samozřejmé a tak nějak automaticky funkční. Zub času ovšem nahlodává vše a v Praze čas doběhl část tramvajové trati v centru města.

Varování pro všechny cestovatele. 


Plánovaná rekonstrukce se chýlí ke konci. Dobře se však informujte kudy kam – protože zavedená tramvajová doprava centrem města přes Václavské Náměstí je až do konce měsíce června mimo provoz! Tato výluka se týká tramvajových zastávek Jindřišská, Václavské Náměstí, Vodičkova a Lazarská.
Nejrychlejší možností jak překonat uzavřený úsek jsou překvapivě nohy :) Projít danou částí lze poměrně bez potíží. Chápeme ale, že procházky s kufrem nejsou snem cestovatelů.. alternativní trasy najdeme jak metrem, tramvají, tak jejich kombinací. Pro vyhledání konkrétní trasy lze použít informace přímo od dopravního podniku a to na adrese http://spojeni.dpp.cz/

Tuesday, June 3, 2014

Art tips for June

Prague supports art. Galleries grow like mushrooms after rain and they lure to experienced artists and also the new ones. A poster with an event invite hangs literally on every corner, screaming art, exhibition, the opening night... It is not possible to make it to all events and it is not even possible to be aware of all the upcoming events. Bellow stated events should be worth noticing in June time.
                     source: www.citybee.cz                   

Non-traditional use of colours and great deal of imagination is brought out by the Venezuelan artist Lucia Ciarcia. Auspiced by Venezuelan Consulate and under the roof of the Latin Art Gallery, you can experience Lucia´s view of reality until 18th June 2014.Museum Kampa represents an exhibition of the fabled Zdeňek Miler, whose most famous character – Krteček (The Mole), is the world well known children´ star. The exhibition show last pieces from the from his twighlight years. It shall attract small and also big audience. 

          source: www.citybee.cz          
Many ordinary things have a non-traditional use. In case of a young artist Martina Signerová the regular toilet paper is turned into a jewelry. Unique exhibition named  Happy End, you can find in the gallery Září until 27th June 2014.


Inspiration source: www.citybee.cz

Umění: tipy na červen

Praha podporuje umění. Galerie rostou jako houby po dešti a lákají na zavedené i nové umělce. Na každém rohu najdeme poutače na nějaký druh umění, výstavu, vernisáž,... a jistě nelze stihnout každou akci, dokonce snad ani nejde mít o všech událostech přehled. Níže uvádím tři události, které by v červnu za povšimnutí stát mohly. 
                     zdroj: www.citybee.cz                   

Netradiční pohled na barvy a velkou dávku nápaditosti přináší výstava venezuelské malířky Lucii Ciarcia. 
Pod záštitou venezuelského velvyslanectví a pod střechou Latin Art Gallery se na vyjádření této zahraniční autorky a její zpracování reality můžete přijít podívat do 18. června 2014. Museum Kampa uvádí výstavu legendárního Zdeňka Milera, jehož nejznámější postavička – Krteček, je světově známá dětská hvězda. Výstava uvádí nejposlednější díly ze sklonku autorova života. Zaujou velké i malé diváky.

          zdroj: www.citybee.cz          
Velmi netradiční použití může mít spoustu věcí. V případě mladé umělkyně Martiny Signerové se běžný toaletní papír mění ve šperky. Unikátní výstavu s názvem Happy End najdete v galerii Září do 27. června 2014.


Zdroj inspirace: www.citybee.cz


Tuesday, May 27, 2014

Children in Prague

Family trip to any big city could bear some difficulties. The fact, that children cannot stay calm for a long time is not necessary to analyze. Visits of castles, museums and long sightseeing tours with little tourists could be problematic. There is a long scale of activities that will be appreciated by small and also big travellers..and Prague is a city of many options, which does not mean just Zoo visit or toyshop. Leissure activities may be managed by yourself or you can try PCA reception and our staff will willingly help you. 

Eat out
In past times, to visit a restaurant with small children meant a special occasion or celebration. Nowadays, there are many restaurants open to little guests with a special menu and kids corner prepared. You may like the restaurant called Výtopna, where beverage is delivered by a little train. You may also bring the Czech tradition near to the children on the traditional folklore evening with typical Czech cuisine, music and dance.

Boat time
„Naplavka" Vltava embankment is an anchorage of boats and steamers, that make cruises of different lenghts and routes. You will surely find the right cruise for you from the various offer. You may also hire a small boat or a pedal boat. The river is calm in the sunny days and there is no need of an extra effort to enjoy the water. Children are gonna love it. 

Play
Even a Prague centre hides several playgrounds, where your children can enjoy themselves. One of these playgrounds is just few steps from the Wenceslas square in Francis Garden, small peace of green hiden from the rush of one of the most fequented place in Prague. 

Go to the theathre
Puppets are at home in the Czech Republic. Puppet theatre is very popular among audience of all ages and shows are played also in English. Visual and music side of the show will enthuse children and even adults. 
More information here

Inspiration source: www.pragueexperience.com

Děti v Praze

Rodinný výlet do kteréhokoliv velkoměsta s sebou nese jistá úskalí. To, že děti dlouho neposedí a nevydrží v klidu asi není nutné dlouze rozebírat. Návštěvy hradů a zámků, muzeí, nebo delší okružní prohlídky města mohou být s malými turisty problematické. Existuje, ale celá řada aktivit, které ocení velcí i malí cestovatelé a Praha je městem spousty možností a nemusí jít jen o tradiční návštěvu Zoo a hračkářství.Volnočasové aktivity můžete samozřejmě zajistit svépomocí, nebo se obrátit na recepci PCA kde vám personál ochotně poradí.

Najezte se venku
V dobách minulých byla návštěva restaurace s malými dětmi vymezena pro dny oslav a zvláštních příležitostí. Dnes celá řada restaurací vítá malé hosty, má pro ně připraveno dětské menu a dětský koutek plný her. Zalíbit by se vám mohla například restauraci Výtopna kde nápoje rozváží malý vláček. Dětem lze také přiblížit české zvyky na tradičním folklorním večeru s typickou českou večeří, hudbou a tancem.

Projeďte se lodí
„Náplavka“ snížený břeh Vltavy je kotvištěm lodí a parníků, které vyrážejí na plavby různých délek a tras. Z pestré nabídky si jistě vyberete tu pravou pro vás. Půjčit si můžete i malou loďku, nebo šlapadlo, Vltava je za hezkých dnů velmi klidná a není proto třeba velká námaha abyste si výlet užili. Děti lodičky milují.

Hrajte si
I samotné centrum Prahy ukrývá několik dětských hřišť, kde se vaše ratolesti vyřádí. Jedno takové hřiště najdete pouhých pár kroků od Václavského náměstí ve Františkánské zahradě, malém kousku zeleně ukrytém před ruchem jednoho z nejfrekventovanějších míst v Praze.

Jděte do divadla
Loutky jsou v České republice doma. Loutková divadla se těší velké oblibě u diváků všeho věku a představení hrají i v anglickém jazyce. Vizuální i zvuková stránka děti jistě nadchne.
Více informací i akcí najdete zde

Zdroj inspirace: www.pragueexperience.com

Friday, May 23, 2014

Prague on Segway

It´s a hot summer day, you can feel the heat of streets of a city early in the morning.. In Prague, there is so much that a man would like to see. Legs hurting all the way up till throat after the first day already :-) Just wishes to use a teleport or to move just with a mind power left...we cannot serve a teleport, however, the mind power could work...well, something like that...

www.sg-point.info
...Segway...

no wonder that selfmoving two wheel vehicles gain such a popularity. Segway is driven just by your body weight. No buttons, levers...It´s so easy even a kid can do it. No worries of hilly terrain or shallow steps - segways handle that. Sure, for the security reasons a helmet is always used. The segway tours could be a nice variegation of your stay any time of day. 

 Prague City Apartments reception will gladly help you to choose the right tour for you, whether, you are an individual, a couple, a family, or a group of friends. We start with guided tours from 30 till 120 minutes, round tours and night tours.  

Anything for your comfort..

Prahou na Segwayi

Je horký letní den a ulice velkoměsta začínají žhnout už časně ráno. V Praze je toho tolik, co by člověk chtěl stihnout, ale nohy už po prvním dni bolí až u krku :) Kéž by tak člověk mohl využít teleport, nebo se přesouvat jen silou mysli....s teleportem zatím sloužit nemůžeme, ale síla mysli, to už by šlo...no, nebo něco podobného...

www.sg-point.info
...Segway...

není divu, že samohybné dvojkolky získávají na popularitě. Segway ovládáte pouze vahou svého těla, žádné páčky ani tlačítka. Je to tak snadné, že to zvládne i dítě. Nemusíte se obávat kopcovitého terénu, ani mělkých schodů. Z důvodu bezpečnosti se ovšem vždy používá helma. Prohlídky města na segwayi mohou být příjemným zpestřením v kteroukoliv denní dobu.  

Recepce Prague City Apartments vám ráda pomůže s výběrem té pravé projížďky ať už jste jednotlivec, pár, rodina či skupina přátel. Začínáme na prohlídkách s průvodcem od 30 minut až po tři hodiny, nabízíme také okružní a večerní projížďky. 

Vše pro vaše pohodlí..

Wednesday, May 21, 2014

What events you should not miss when visiting Prague in June?

The summer is in the air, however the hottest weather is still waiting. We may say, this is ideal time to enjoy sunny Prague, but miss the scorcher of the heating city. Do you long for an intimate space where you can put your feet up on the table and take a calm sip of coffee after the exhausting walk around the city? Our nonstop online support will give you an advice to choose the right apartment for your visit. No need to mention the thing that Prague has a lot to offer. June is almost here and therefor we would like to introduce some events you should not miss while visiting June!  

Music lovers might appreciate a multi-genre festival United Islands 2014. More than 150 artists will perform from 19. – 21. June in several locations in Prague city centre. For more information visit United Islands 2014
                      resource: www.prague.eu                      
Beer lovers might appreciate a festival of mini-breweries that will take place in beautiful surroundings of the Prague Castle. 50 mini-breweries and their offer will sure enrich your Prague visit experience on 13&14 June.
resource: www.facebook.com/FestivalMinipivovaruNaPrazskemHrade
Culture lovers are invited to Prague Museums Night on 14 June. The doors of museums will be open to anyone for free for eleventh time this year. List of places you can visit and other acompanying events here.
        resource: www.facebook.com/prazskamuzejninoc       
Do you travel with kids? In Prague Zoo you can spend couple of hours or whole day. Don´t you want to travel by stuffy tram or by a subway? A family trip may start or finish the original way - by an hour long boat cruise with great view. Boats sail from the city centre, just few steps from the Prague City Apartments residences, to the Zoo and back.
resource: www.paroplavba.cz
Inspiration source: www.kudyznudy.cz