Tuesday, April 19, 2016

Meet Our Staff - Wendy


Jak bys ses popsala 5 slovy?
Ambiciózní, loajální, organizovaná, přátelská, respektující
How would you describe yourself in five words?
Ambitious, loyal, organized, friendly and respectful.
Jaká je Tvá pozice u Prague City Apartments?
V Prague City Apartments pracuji na pozici Rezervační Agent a Recepční
What's your position at Prague City Apartments?
I work as the Reservation agent and Receptionist. Jak obvykle probíhá Tvůj pracovní den?
Ráno se snažím brzy vstávat. Někdy díky svým zálibám musím, jindy jen proto, abych si vychutnala ranní kávu v kavárně. Ve tři hodiny odpoledne začíná moje směna na rezervačním oddělení, přebírám důležité informace od kolegyně, která se chystá domů. S recepční dáváme dohromady co je potřeba ještě během dne zařídit a jaké zbývají check-iny. Pracovní čas trávím odpovídáním na emaily, zprávy a telefonické hovory od klientu. Často také pomáhám s check-iny, za což jsem opravdu rada, těší mě setkání s hosty, se kterými jsem před nedávnem komunikovala online a teď sedí na druhé straně recepčního stolu a já se nemohu dočkat, jak se jim bude líbit apartmán, který jsem jim doporučila :) Pracovní den končím v jedenáct hodin večer, natěšena na další den ještě stihnu menší procházku večerní Prahou a hurá nanovo.
How does your work day usually look like?
I try to get up early in the morning. Sometimes I have to because of my hobbies, sometimes I just want to enjoy a cup of coffee at café. At 3 o'clock I'm starting my shift at work. I'm taking over all necessary information from my colleague who is going home. Together with reception, we are getting all staff together of what has to be done and how many check-ins we are expecting that day. I'm spending my work time answering emails, messages and on the phone with clients. Sometimes, I help out with check-ins, which I do like. I like meeting people to which I've been online talking to and now they are sitting on the other side of the table. I'm always excited to find out how they like the apartment which I recommend them. :) I finish my working day at 11PM and before going home I manage to walk a bit through the night Prague and the next day it is all over again. 

Dokázalo Tě v práci něco potěšit v poslední době?
Nedávno jsem ubytovala dva businessmany ze Švýcarska, povídali jsme si o jejich zemi, kterou dobře znám, o jejich jazyce, zvycích a jídle. Ráda hostům předám informace o České republice a Praze, ale také se ráda dozvím něco nového o jejich zemi. Po check-inu jsem se vrátila zpět do kanceláře a v tom mě volá recepční, že se po mně někdo ptá. Na recepci jsem pak našla právě tyto klienty, kteří mi přinesli (mojí oblíbenou) švýcarskou čokoládu. PS: Ještě jednou děkuji!
Is there something what pleased you at work recently?
I recently checked-in two businessmen from Switzerland. We talked about their country which I know very well, about their language, habits and food as well. I like talking with our guests about Czech republic and Prague, but on the other hand, it's nice to find out something new about their country. After check-in, I got back to the office and receptionist is telling me that someone is asking for at me at reception. These two gentlemen came back and brought me (my favourite) Swiss chocolate.
P.S.: Thank you very much again!
Co Tě baví ve volném čase?
Nejvíce se věnuji hlídání dětí, což je skvělé na odpočinek. Krasobruslím, lyžuji, v létě jezdím na in-line bruslích. Vždy ráda posedím s přáteli u skleničky dobrého cocktailu nebo jídla. Mám ráda procházky a pohodovou hudbu (Pink Floyd jsou moje závislost). Miluji návštěvy kaváren a ráda se v tomto oboru vzdělávám.
What do you do in your free time?
Most of the time I'm babysitting which is great for relaxing. I like figure skating, skiing or inline skating during summer. I always like sitting with my friends over the cocktail or nice meal. I like walking and cool music (Pink Floyd is my addiction). I like going to cafés and educating myself in that area. 
Jaké předměty Tě ve škole bavily a jaké ne?
Na střední mě hodně bavila pedagogika, na vysoké škole to je marketing a ekonomie. Nebavilo mě (bohužel důležité) účetnictví. Vůbec.
What school subjects did you like or not?
I liked pedagogy at high school, marketing and economics at college. I didn't like, unfortunately important, accounting. Not at all. 

Jaké je Tvé oblíbené místo v Praze? Co bys doporučil klientům PCA navštívit?
Ulice Řásnovka. Neznám krásnější a tajemnější místo v Praze.
Pro klienty, kterým nevadí si přivstat, mám doporučení – sobotní farmářské trhy na Náplavce. Spousty dobrého jídla a pití a v neposlední řadě skvělých lidí na břehu Vltavy.
What's your favourite place in Prague? What you recommend to our guests?
Řásnovka Street. I don't know more beautiful and mysterious place in Prague. For clients who don't mind waking up early, I can recommend Farmer's markets at Náplavka on Saturdays. Loads of great food and drinks and last but no least, great people along the Vltava river.