Monday, June 30, 2014

PCA Special Summer Offers

Prague City Apartments introduces several Special Bids for summer. These Special Offers are updated on PCA facebook page and then Tripadvisor Residence Karolina and Residence Brehova. If you are going to Prague in summer months, sure do not miss the possibility to travel under better condition. 

Special offers on Facebook

Are you a fan of sudden decisions you could be interested in our facebook regular promo codes offer.These codes, every 14 days open the door towards a check-in where you pay 3 nights and stay 4. Every fourth night is for free.  

THE OFFER IS APPLICABLE FOR ALL OF PCA RESIDENCES!!

When you send the promo code to reservation department - the discount will be applied. But note, that these codes are valid just for 14 days and even your check-in must be done within this period ;-)

Tripadvisor Special Offers

These Special Offers are, again, posted every 2 weeks. The difference is, that it is applicable just for two residences: Residence Karolina a Residence Brehova

The offers are from accomodation discounts, through packages to various additional services for free.When you send the promo code to reservation department - the discount will be applied. E.g. current offer for Residence Karolina, when you book your stay for any term in August until 13th July you will get the fourth night for free.PCA Speciální Letní Nabídky

Prague City Apartments pro své návštěvníky chystá na léto několik akcí. Tyto Speciální nabídky jsou  aktualizovány na facebookové stránce PCA a dále na Tripadvisoru pro Rezidenci Karolina a Rezidenci Břehová. Pokud se v letních měsících chystáte do Prahy, jistě si nenechte ujít možnost cestovat za lepších podmínek.

Speciální nabídky na Facebooku

Pokud fandíte náhlým rozhodnutím mohla by vás zaujmout naše facebooková pravidelná nabídka promokódů. Tyto promokódy Vám každých 14 dní otevřou dveře k check-inu, při kterém zaplatíte 3 noci a zůstanete 4. Každou čtvrtou noc tudíž máte zdarma. 

AKCE PLATÍ PRO VŠECHNY REZIDENCE!!

Když při rezervaci pošlete na naše rezervační oddělení promokód - sleva vám bude uplatněna. Ovšem pozor tyto kódy opravdu platí pouze 14 dní a během této doby musí proběhnout i váš check-in ;-)

Speciální nabídky na Tripadvisoru

Tyto speciální nabídky také střídáme každých 14 dní. Rozdíl je ovšem v tom, že se týkají pouze dvou rezidencí: Rezidence Karolina a Rezidence Břehová

Tyto akce se pohybují od slev na ubytování, přes balíčky až po různé doplňkové služby zdarma. Když při rezervaci pošlete na naše rezervační oddělení promokód - sleva vám bude uplatněna. Například pro aktuální slevu na Rezidenci Karolina, při zabookování pobytu do 13. července na jakýkoliv termín v měsíci srpnu je opět každá čtvrtá noc zdarma.


Wednesday, June 11, 2014

City Centre Reconstruction

I cannot come up with a single thing that is not perishable or has no due date...and that is applicable even for things we take for granted or automatic. Ravages of time gets to everything and in Prague, the time captured a part of the tram railroad in the city centre.

Warning for travellers. 


Planned reconstruction is almost finished. However, be informed where to - the stable tram transportation through the city centre - Wenceslas´ Square is off till the end of June. This exclusion includes stops Jindrisska, Vaclavske Namesti, Vodickova and Lazarska
Surprisingly, the fastes alternative how to cross the closed part is - on foot. To walk through this part is quite easy. Though, we understand that walks with a suitcase are not a traveller´s dream...Substitute roads are possible to take by a metro, tram or their combination. To search the best possible way visit the Prague Transport Company at  http://spojeni.dpp.cz/

Rekonstrukce centra města

Nenapadá mě asi žádná věc, která by nepodléhala zkáze, nebo neměla nějakou určitou životnost..a to platí i pro věci, které bereme jako samozřejmé a tak nějak automaticky funkční. Zub času ovšem nahlodává vše a v Praze čas doběhl část tramvajové trati v centru města.

Varování pro všechny cestovatele. 


Plánovaná rekonstrukce se chýlí ke konci. Dobře se však informujte kudy kam – protože zavedená tramvajová doprava centrem města přes Václavské Náměstí je až do konce měsíce června mimo provoz! Tato výluka se týká tramvajových zastávek Jindřišská, Václavské Náměstí, Vodičkova a Lazarská.
Nejrychlejší možností jak překonat uzavřený úsek jsou překvapivě nohy :) Projít danou částí lze poměrně bez potíží. Chápeme ale, že procházky s kufrem nejsou snem cestovatelů.. alternativní trasy najdeme jak metrem, tramvají, tak jejich kombinací. Pro vyhledání konkrétní trasy lze použít informace přímo od dopravního podniku a to na adrese http://spojeni.dpp.cz/

Tuesday, June 3, 2014

Art tips for June

Prague supports art. Galleries grow like mushrooms after rain and they lure to experienced artists and also the new ones. A poster with an event invite hangs literally on every corner, screaming art, exhibition, the opening night... It is not possible to make it to all events and it is not even possible to be aware of all the upcoming events. Bellow stated events should be worth noticing in June time.
                     source: www.citybee.cz                   

Non-traditional use of colours and great deal of imagination is brought out by the Venezuelan artist Lucia Ciarcia. Auspiced by Venezuelan Consulate and under the roof of the Latin Art Gallery, you can experience Lucia´s view of reality until 18th June 2014.Museum Kampa represents an exhibition of the fabled Zdeňek Miler, whose most famous character – Krteček (The Mole), is the world well known children´ star. The exhibition show last pieces from the from his twighlight years. It shall attract small and also big audience. 

          source: www.citybee.cz          
Many ordinary things have a non-traditional use. In case of a young artist Martina Signerová the regular toilet paper is turned into a jewelry. Unique exhibition named  Happy End, you can find in the gallery Září until 27th June 2014.


Inspiration source: www.citybee.cz

Umění: tipy na červen

Praha podporuje umění. Galerie rostou jako houby po dešti a lákají na zavedené i nové umělce. Na každém rohu najdeme poutače na nějaký druh umění, výstavu, vernisáž,... a jistě nelze stihnout každou akci, dokonce snad ani nejde mít o všech událostech přehled. Níže uvádím tři události, které by v červnu za povšimnutí stát mohly. 
                     zdroj: www.citybee.cz                   

Netradiční pohled na barvy a velkou dávku nápaditosti přináší výstava venezuelské malířky Lucii Ciarcia. 
Pod záštitou venezuelského velvyslanectví a pod střechou Latin Art Gallery se na vyjádření této zahraniční autorky a její zpracování reality můžete přijít podívat do 18. června 2014. Museum Kampa uvádí výstavu legendárního Zdeňka Milera, jehož nejznámější postavička – Krteček, je světově známá dětská hvězda. Výstava uvádí nejposlednější díly ze sklonku autorova života. Zaujou velké i malé diváky.

          zdroj: www.citybee.cz          
Velmi netradiční použití může mít spoustu věcí. V případě mladé umělkyně Martiny Signerové se běžný toaletní papír mění ve šperky. Unikátní výstavu s názvem Happy End najdete v galerii Září do 27. června 2014.


Zdroj inspirace: www.citybee.cz