Tuesday, May 27, 2014

Children in Prague

Family trip to any big city could bear some difficulties. The fact, that children cannot stay calm for a long time is not necessary to analyze. Visits of castles, museums and long sightseeing tours with little tourists could be problematic. There is a long scale of activities that will be appreciated by small and also big travellers..and Prague is a city of many options, which does not mean just Zoo visit or toyshop. Leissure activities may be managed by yourself or you can try PCA reception and our staff will willingly help you. 

Eat out
In past times, to visit a restaurant with small children meant a special occasion or celebration. Nowadays, there are many restaurants open to little guests with a special menu and kids corner prepared. You may like the restaurant called Výtopna, where beverage is delivered by a little train. You may also bring the Czech tradition near to the children on the traditional folklore evening with typical Czech cuisine, music and dance.

Boat time
„Naplavka" Vltava embankment is an anchorage of boats and steamers, that make cruises of different lenghts and routes. You will surely find the right cruise for you from the various offer. You may also hire a small boat or a pedal boat. The river is calm in the sunny days and there is no need of an extra effort to enjoy the water. Children are gonna love it. 

Play
Even a Prague centre hides several playgrounds, where your children can enjoy themselves. One of these playgrounds is just few steps from the Wenceslas square in Francis Garden, small peace of green hiden from the rush of one of the most fequented place in Prague. 

Go to the theathre
Puppets are at home in the Czech Republic. Puppet theatre is very popular among audience of all ages and shows are played also in English. Visual and music side of the show will enthuse children and even adults. 
More information here

Inspiration source: www.pragueexperience.com

Děti v Praze

Rodinný výlet do kteréhokoliv velkoměsta s sebou nese jistá úskalí. To, že děti dlouho neposedí a nevydrží v klidu asi není nutné dlouze rozebírat. Návštěvy hradů a zámků, muzeí, nebo delší okružní prohlídky města mohou být s malými turisty problematické. Existuje, ale celá řada aktivit, které ocení velcí i malí cestovatelé a Praha je městem spousty možností a nemusí jít jen o tradiční návštěvu Zoo a hračkářství.Volnočasové aktivity můžete samozřejmě zajistit svépomocí, nebo se obrátit na recepci PCA kde vám personál ochotně poradí.

Najezte se venku
V dobách minulých byla návštěva restaurace s malými dětmi vymezena pro dny oslav a zvláštních příležitostí. Dnes celá řada restaurací vítá malé hosty, má pro ně připraveno dětské menu a dětský koutek plný her. Zalíbit by se vám mohla například restauraci Výtopna kde nápoje rozváží malý vláček. Dětem lze také přiblížit české zvyky na tradičním folklorním večeru s typickou českou večeří, hudbou a tancem.

Projeďte se lodí
„Náplavka“ snížený břeh Vltavy je kotvištěm lodí a parníků, které vyrážejí na plavby různých délek a tras. Z pestré nabídky si jistě vyberete tu pravou pro vás. Půjčit si můžete i malou loďku, nebo šlapadlo, Vltava je za hezkých dnů velmi klidná a není proto třeba velká námaha abyste si výlet užili. Děti lodičky milují.

Hrajte si
I samotné centrum Prahy ukrývá několik dětských hřišť, kde se vaše ratolesti vyřádí. Jedno takové hřiště najdete pouhých pár kroků od Václavského náměstí ve Františkánské zahradě, malém kousku zeleně ukrytém před ruchem jednoho z nejfrekventovanějších míst v Praze.

Jděte do divadla
Loutky jsou v České republice doma. Loutková divadla se těší velké oblibě u diváků všeho věku a představení hrají i v anglickém jazyce. Vizuální i zvuková stránka děti jistě nadchne.
Více informací i akcí najdete zde

Zdroj inspirace: www.pragueexperience.com

Friday, May 23, 2014

Prague on Segway

It´s a hot summer day, you can feel the heat of streets of a city early in the morning.. In Prague, there is so much that a man would like to see. Legs hurting all the way up till throat after the first day already :-) Just wishes to use a teleport or to move just with a mind power left...we cannot serve a teleport, however, the mind power could work...well, something like that...

www.sg-point.info
...Segway...

no wonder that selfmoving two wheel vehicles gain such a popularity. Segway is driven just by your body weight. No buttons, levers...It´s so easy even a kid can do it. No worries of hilly terrain or shallow steps - segways handle that. Sure, for the security reasons a helmet is always used. The segway tours could be a nice variegation of your stay any time of day. 

 Prague City Apartments reception will gladly help you to choose the right tour for you, whether, you are an individual, a couple, a family, or a group of friends. We start with guided tours from 30 till 120 minutes, round tours and night tours.  

Anything for your comfort..

Prahou na Segwayi

Je horký letní den a ulice velkoměsta začínají žhnout už časně ráno. V Praze je toho tolik, co by člověk chtěl stihnout, ale nohy už po prvním dni bolí až u krku :) Kéž by tak člověk mohl využít teleport, nebo se přesouvat jen silou mysli....s teleportem zatím sloužit nemůžeme, ale síla mysli, to už by šlo...no, nebo něco podobného...

www.sg-point.info
...Segway...

není divu, že samohybné dvojkolky získávají na popularitě. Segway ovládáte pouze vahou svého těla, žádné páčky ani tlačítka. Je to tak snadné, že to zvládne i dítě. Nemusíte se obávat kopcovitého terénu, ani mělkých schodů. Z důvodu bezpečnosti se ovšem vždy používá helma. Prohlídky města na segwayi mohou být příjemným zpestřením v kteroukoliv denní dobu.  

Recepce Prague City Apartments vám ráda pomůže s výběrem té pravé projížďky ať už jste jednotlivec, pár, rodina či skupina přátel. Začínáme na prohlídkách s průvodcem od 30 minut až po tři hodiny, nabízíme také okružní a večerní projížďky. 

Vše pro vaše pohodlí..

Wednesday, May 21, 2014

What events you should not miss when visiting Prague in June?

The summer is in the air, however the hottest weather is still waiting. We may say, this is ideal time to enjoy sunny Prague, but miss the scorcher of the heating city. Do you long for an intimate space where you can put your feet up on the table and take a calm sip of coffee after the exhausting walk around the city? Our nonstop online support will give you an advice to choose the right apartment for your visit. No need to mention the thing that Prague has a lot to offer. June is almost here and therefor we would like to introduce some events you should not miss while visiting June!  

Music lovers might appreciate a multi-genre festival United Islands 2014. More than 150 artists will perform from 19. – 21. June in several locations in Prague city centre. For more information visit United Islands 2014
                      resource: www.prague.eu                      
Beer lovers might appreciate a festival of mini-breweries that will take place in beautiful surroundings of the Prague Castle. 50 mini-breweries and their offer will sure enrich your Prague visit experience on 13&14 June.
resource: www.facebook.com/FestivalMinipivovaruNaPrazskemHrade
Culture lovers are invited to Prague Museums Night on 14 June. The doors of museums will be open to anyone for free for eleventh time this year. List of places you can visit and other acompanying events here.
        resource: www.facebook.com/prazskamuzejninoc       
Do you travel with kids? In Prague Zoo you can spend couple of hours or whole day. Don´t you want to travel by stuffy tram or by a subway? A family trip may start or finish the original way - by an hour long boat cruise with great view. Boats sail from the city centre, just few steps from the Prague City Apartments residences, to the Zoo and back.
resource: www.paroplavba.cz
Inspiration source: www.kudyznudy.cz

Co byste při červnové návštěvě Prahy neměli vynechat?

Venku už to zavání létem, ale největší vedra nás ještě čekají. Dalo by se říct, že je ideální doba, kdy si užít slunečnou Prahu, ale přitom se vyhnout výhni rozpáleného velkoměsta. Toužíte-li po intimním prostoru kde si po vyčerpávající procházce Prahy uvaříte kafe a hodíte nohy na stůl, naše non stop online podpora vám ráda poradí s výběrem toho pravého apartmánu pro vaši návštěvu. Že má Praha spoustu lákadel jistě zmiňovat nemusím. Červen se kvapem blíží a proto bychom Vám rádi představili akce, které byste si při červnové návštěvě Prahy neměli nechat ujít!

Hudební nadšenci by mohli ocenit multižánrový festival United Islands 2014. Více než 150 umělců se představí od 19. – 21. června na několika mítech v centru města. Pro více informací navštivte United Islands 2014
                        zdroj: www.prague.eu                      
Pivní nadšenci zase jistě ocení festival minipivovarů, který se uskuteční v krásném prostředí Pražského Hradu. 50 minipivovarů a jejich nabídka jistě obohatí vaši návštěvu Prahy o tradičně český zážitek a to v termínu 13. a 14. června.
www.facebook.com/FestivalMinipivovaruNaPrazskemHrade
Kulturní nadšence zveme na Pražskou muzejní noc, která proběhne 14. července. Své dveře otevřou muzea už po 11. každému příznivci a zdarma. Seznam míst, kterých se to týká a dalších doprovodných akcí najdete zde.
         www.facebook.com/prazskamuzejninoc       
Cestujete s dětmi? V Pražské Zoo můžete strávit pár hodin, nebo i celý den. Nechcete v létě cestovat rozpálenou tramvají, nebo metrem? Rodinný výlet můžete začít, nebo ukončit netradičně a to hodinovou plavbou na lodi s parádní vyhlídkou. Lodě vyráží přímo z centra pouhých pár kroků od rezidencí PCA.
zdroj: www.paroplavba.cz
Zdroj inspirace: www.kudyznudy.cz

Wednesday, May 14, 2014

Residence Karolina – top rated apartments for your comfortable stay

Have you ever visited Residence Karolina?YES? 
Then we hope that you are a satisfied client and the below stated information would be just a reminder of nice moments.

NO? 
If considering to travel to Prague, we will gladly welcome you in Residence Karolina, the right space for your happy stay.


When travelling home or abroad, internet is practically an integral part of the decisive process. Worldwide sought travel assistants are Tripadvisor.com and Booking.com, we do not disregard them either. We care about our clients´ opinions and we see them as overtures to enhance our services. We are proud when our effort is appreciated with positive response from our clients and partners. 

On Tripadvisor.com the Residence Karolina is consistently evaluated among top 15 in small hotels category. Here, we periodically post special offers for even more pleasant stay. In past several years Residence Karolina achieved a title Travellers´ Choice and we hope to keep the high standard of services and we will welcome your suggestions, comments and reviews that could help us to do so..
We are happy to see that Residence Karolina has been nominated for World Travel Awards in "Serviced Apartments" category!!

Every vote helps and please, if you enjoyed your stay in Karolina, give us a vote www.worldtravelawards.com
Thank you all very much in advance for your time and support!


Residence Karolina offers one and two bedroom apartments in the city centre! Luxurious spacious flats are equipped for an instant living for days or months. Locality, few steps from the National Theatre and walking distance from most significant sights suggest it appears in the city centre. Additional services such as non-stop reception and housekeeping contributes to your complete satisfaction. See for yourself :-)


Residence Karolina – vysoce hodnocené apartmány pro Váš příjemný pobyt

Už jste někdy navštívili Rezidenci Karolína?


ANO?
Pak doufáme, že jste byli spokojeným klientem a níže uvedené informace pro Vás budou pouze připomínkou hezkých chvil..

NE?
Pokud se chystáte do Prahy, rádi vás uvítáme v Rezidenci Karolína, tom pravém prostoru pro Váš spokojený pobyt..


Při cestování ať už doma, nebo do zahraničí je internet prakticky nedílnou součástí rozhodovacího procesu. Celosvětově vyhledávanými pomocníky jsou Tripadvisor.com a Booking.com ani my je tudíž neopomíjíme. Dbáme na názory našich klientů a vnímáme je jako podněty pro zlepšování našich služeb. Jsme také hrdí když je naše úsilí odměněno pozitivní odezvou ze strany klientů i partnerů.


Na Tripadvisor.com je Rezidence Karolína stabilně hodnocena v top 15. v kategorii malé hotely. Pravidelně zde najdete speciální nabídky, které váš pobyt ještě zpříjemní. Několik let po sobě byla Rezidence zařazena do výběru Travelers´ Choice a my doufáme, že se nám tento vysoký standard služeb podaří udržet i nadále a budeme rádi i za vaše připomínky a náměty, které k tomu přispějí.
Rádi také můžeme informovat, že Rezidence Karolína byla nominována na World Travel Awards v kategorii Serviced Apartments Czech Republic.

Můžete nás podpořit svým hlasem na www.worldtravelawards.com

Děkujeme za Váš čas a podporu!


Rezidence Karolína nabízí jednopokojové a dvoupokojové apartmány v centru města!Luxusní prostorné byty jsou vybaveny k okamžitému nastěhování na dny i měsíce. Lokalita pár kroků od Národního Divadla a pěší chůzí k většině významných památek napovídá, že se nachází v samém centru města. Celá řada doplňkových služeb včetně nonstop recepce a úklidu přispěje k vaší úplné spokojenosti. Přesvědčte se sami :-)


Tuesday, May 6, 2014

Romantic Prague

Romance is viewed somehow – individually and probably the adjective „romantic,“ would not be the first one that comes up to your mind in connection to Prague...there are, however, some facts that turns our theory into practice.

Vltava river

Fact no.1: Vltava, the river in the city centre that mirrors buildings and lights on its surface. With countless historical and modern bridges across the river it calls for walks and stops to watch the sun setting or rising. Boat trips, small boats rides around the islands. Sitting on the embankment and walking along the river..
Prokop Valley

Fact no.2: Parks and nature. Town parks and pieces of nature paradises in the middle of the town even these are offered by Prague. Either you go to the Petrin hill, royal gardens or the Prokop Valley – bird songs, ponds, pathways, views, picnics wait for you..

Collage of Prague sights


Fact no.3: History and art. Boring for one romantic route to history for the other. The town of kings and the centre of art from historical to current one..

Fact no.4: The city itself. Panoramic views on almost every step, greatly-lit sights, romantic corners, tangled streets, hidden cafés..Convinced? The best proof is to see it in person! If you decide for a romantic weekend in Prague we will heartily welcome you in our luxury apartments and gladly advice you how to fully enjoy local romance. Our offer available HERE
Vltava, boats
Prague
Night view of the Prague Castle
View from Vltava river bank
Romantická Praha

Romantiku vnímáme každý tak nějak po svém a „romantická“ zřejmě nebude první adjektivum, které vás ve spojení s Prahou napadne...je zde ovšem několik faktů, které romantickou teorii mění v praxi. 

Vltava 

Fakt první: Vltava, řeka v centru města, která na hladině zrcadlí budovy i světla. Vede přes ni bezpočet mostů historických i nových, které vybízí k procházkám a zastávkám s pozorováním slunce ať už vychází či zapadá. Projížďky na výletních lodích či lodičkách kolem ostrůvků,  posezení a procházky po sníženém břehu přímo u vody..
Prokopské údolí

Fakt druhý: Parky a příroda. Městské parky i kousky přírodních rájů uprostřed města, i to Praha nabízí. Ať už se vydáte třeba na Petřín, do královských zahrad, nebo do Prokopského údolí čekají na vás zpěv ptáků, jezírka, cestičky, vyhlídky, pikniky..

Koláž pražských památek


Fakt třetí: Historie a umění. Pro jednoho nuda pro druhého romantická cesta do historie.. Město králů a centrum umění, od historického po současné..

Fakt čtvrtý: Město samotné. Panoramatické výhledy prakticky na každém kroku, osvětlené památky, romantická zákoutí, spletité uličky, zapadlé kavárny..Přesvědčeni? Nejlepší důkaz je na vlastní oči! Pokud se rozhodnete pro romantický víkend v Praze, rádi Vás uvítáme v našich luxusních apartmánech a rádi Vám poradíme, jak si místní romantiku užít plnými doušky. Na nabídku se můžete podívat ZDE
Vltava, lodičky
Praha, pohled ze vzduchu
Noční pohled na Pražský Hrad
Pohled ze břehu VltavySaturday, May 3, 2014

Art Residence Krocinova, apartment 32

Prague City Apartments, s. r. o. introduces Art Residence Krocínova 32. This brand new offer is already available on our websites. We are looking forward to your visit!

Where can you find the Art Residence Krocínova?

As originally called, Art residence U Divadla is a newly reconstructed secession-style building in a calm alley Krocínova. The alley is situated in the very centre of the town just several steps from the National Theatre. This locality suggests you appear yourself in a walk distance to the most of the significant sights and right in the cultural centre. The advantageous location of the house is underlined by the good local transportation accessibility and easy reachability of shops and services. 

What does Art Residence Krocínova 32 offer?

Apartment 32 is represented by a light space tuned to tones of lavender and the dark wood with two bedrooms, two bathroom and modern living space accompanied by playfully positioned kitchenette. Both bedrooms are large, with enough of storage space and wide comfortable bed.  Bathrooms are very well lit and equipped with popular walk-in showers. In the living space you can find anything necessary to enjoy leisure moments. A leather sofa is the dominant feature of the living room. Kitchenette is ready for everyday cooking. The apartment is equipped for instant living with the advantage of regular cleaning and 24/7 reception in the next building. It is very easy to feel like home! 

Art Residence Krocinova
living room
bedroom
kitchenette
bathroom

Inspired for a visit? Make a reservation here

Friday, May 2, 2014

Představujeme Art Rezidenci Krocínova - apartmán 32

Prague City Apartments, s. r. o. představuje Art Rezidenci Krocínova 32. Tuto úplnou novinku již najdete i na našich webových stránkách. Těšíme se na Vaši návštěvu!


Kde najdete Art Rezidenci Krocínova?

Art rezidence U Divadla je nově zrekonstruovaná secesní budova v klidné uličce Krocínova, kterou najdete v samotném centru města jen několik kroků od Národního Divadla. Tato lokalita Vám jistě napoví, že se ocitnete v docházkové vzdálenosti od většiny významných památek a v centru kulturního dění. Velmi výhodnou polohu domu ještě podtrhuje dobrá dopravní dostupnost a také snadná dosažitelnost obchodů a služeb.

Co Art Rezidence Krocínova 32 nabízí?

Apartmán 32 představuje světlý prostor laděný do tónů levandule a tmavého dřeva se dvěma ložnicemi, dvěma koupelnami a moderním obývacím prostorem doplněným o rafinovaně umístěný kuchyňský kout. Obě ložnice jsou prostorné s dostatkem úložných prostor a pohodlnou širokou postelí. Koupelny jsou velmi dobře osvětleny a jsou vybaveny populárními walk-in sprchami. V obývacím pokoji naleznete vše potřebné pro příjemně strávené chvíle. Dominantou pokoje je kožená sedací souprava. Kuchyňský kout je připraven pro každodenní vaření. Apartmán je vybaven k okamžitému bydlení s výhodou pravidelného úklidu a recepce 24/7 ve vedlejší budově. Je velmi snadné se zde cítit jako doma!
Art Rezidence Krocínova
Ložnice 
Obývací pokoj
Kuchyňský kout
Koupelna

Inspirovali jsme Vás k návštěvě? Rezervovat můžete zde