Wednesday, January 20, 2016

Meet Our Staff - JaneJak by ses popsala pěti slovy?
Je dost náročné popisovat sebe sama. Myslím si, že jsem energická a cílevědomá. Snažím se být empatická, nápomocná a doufám, že jsem i pracovitá.
How would you describe yourself in five words?
It is very difficult to describe yourself. I think I'm energetic and ambitious. I try to be emphatic, helpful and hope I'm hardworking too. 

Jaká je Tvá pozice u Prague City Apartments?
V Prague City Apartments pracuji na pozici recepční. Ovšem kromě klasických úkolů plním i jiné, například průvodce. Moc ráda hostům povím zajímavosti o lokalitě, místech, které stojí za to navštívit a hlavně kdy. Těší mě, když check-in a delegatura nejsou pouhým formálním úkonem.
What's your position at Prague City Apartments?
I work at Prague City Apartments as a receptionist. However, my job is not only about the classic receptionist duties but also about the additional service, f.e. guiding. I like telling our guests interesting facts about location or places which are worth to visit and when as well. I like the fact that check-in and delegation is not just a formal task. 
Jak obvykle probíhá Tvůj pracovní den?
Jeden z důvodů, proč mám moji práci tak ráda, je to, že je opravdu různorodá. Nicméně mám vždy úkoly, které spadají do každodenních povinností. Na směnu nastupuji v 8 hodin ráno. Dopoledne je ta část dne, kdy se připravuji na příjezd nových hostů. V 11 hodin je check-out, takže se také s hosty loučím. Přibližně od dvanácté hodiny hosté začínají přijíždět na recepci, což znamená, že přichází hlavní úkol dne - check-in a delegace. Delegace je v případě, jakmile je apartmán připraven. V průběhu celého dne odpovídám na emaily hostů a plním jejich nejrůznější přání - nákup potravin, rezervace míst v restauracích, výletů či exkurze s průvodcem. V 8 hodin večer končí má směna. Tehdy si s nočním recepčním předáváme důležité informace a úkoly.
How does your working day usually look like?
One of the reasons why I like my job, is that it's really various. However I always have to complete tasks which belong to my daily duties. I start my shift at 8 o'clock in the morning. At 11 is our check-out time, therefore I have to say goodbye to our guests. Around noon the new guests are arriving which means the main task of the day is approaching - check-in and delegation. Delegation is possible as the apartment is cleaned and ready. During the whole day I'm replying to emails and fulfilling the wishes - like grocery shopping, making reservations at restaurants, trips or guided excursions. My shift ends at 8 o'clock when I pass all important information and tasks to the night receptionist. 


Dokáže Tě na práci něco překvapit?
Jak jsem již říkala, práce recepční je velmi rozmanitá. Díky tomu se setkávám se spoustou zajímavých a veselých okamžiků.
Is there something what can surprise you at work?
As I already said, my job is very various. Thanks to it I'm experiencing loads of interesting and funny moments. 

Co Tě baví ve volném čase?
Ve volném čase nejraději navštěvuji divadlo, výstavy nebo se také ráda procházím Prahou. Pokud je zrovna vhodná sezóna a dostatek času, ráda cestuji za památkami do zahraničí.
What do you do in your free time?
I like going to theatre, exhibitions or just walking through Prague. I like travelling abroad for sightseeing depending on the season and time. 

Jaké předměty Tě ve školy bavily a jaké ne?
Mezi mé nejoblíbenější předměty ve škole patří literatura, dějepis, dějiny umění a ekonomie. Na vysoké škole mám zatím jen samé zajímavé a přínosné předměty. Největší potíže mi dělalo účetnictví na střední škole. Věřím, že na vysoké to půjde lépe...
What were your favourite school subjects and what not?
My favourite subject at school is literature, history, history of arts or economics. Now, at university, all my courses are interesting and a real pay off. My biggest trouble was accounting at college. I hope it will get better at university...Jaké je Tvé oblíbené místo v Praze? Co bys doporučila hostům Prague City Apartments navštívit?
Jedním z mých oblíbených míst v Praze je čtvrť Hradčany. Doporučuji hostům vyjet tramvají č. 22 do zastávky Pohořelec a odtud sejít dolů až na Malostranské náměstí. Má to úžasnou atmosféru, jak ráno, tak večer. :)
What's your favourite spot in Prague? Which place would you recommend to guests of Prague City Apartments?
One of my favourite places in Prague is Hradčany quarter. I recommend to our guests to use a tram no.22 and go to Pohořelec stop and from there walk down til they reach Malostranské náměstí (Malá Strana Square). It has an amazing atmosphere no matter what day time it is :)

Related Articles

1 comment: