Monday, February 23, 2015

Meet our staff - Eliška

Děkujeme za Vaše pozitivní hodnocení našeho prvního článku. Jelikož měsíc únor se chýlí ke konci, představíme Vám dnes naší další zaměstnankyni. Tu sice běžně nevídáte, ale do kontaktu s ní se dostane spousta hostů ještě před příjezdem. Pojďme tedy poznat Elišku.

Thank you for your all positive reactions to our first Meet our staff article. As February is approaching its end, it's time to introduce other employee. You can't really see her, but we bet you were in touch with her prior to your arrival. So let's meet Eliška. 
Jak bys ses popsala 5 slovy?
Přátelská, optimistická, spolehlivá, zodpovědná a pro každou srandu.
How would you describe yourself in five words?
Friendly, optimistic, reliable, responsible and for every joke. 

Jaká je Tvá pozice u Prague City Apartments?
Rezervační
What's Your Position at Prague City Apartments?
ReservationsJak obvykle probíhá Tvůj pracovní den?
Většina mých směn je odpoledních a začínají zpravidla přebráním důležitých informací či úkolů od předchozího rezervačního. Po usazení do křesla si otevřu chat (live help) a mailbox, kam nám chodí většina poptávek. Mým úkolem je každému klientovi nabídnout apartmán, který nejvíce odpovídá jeho požadavkům (ať už jde o lokaci, styl či cenu). Emailovou komunikaci často střídám nasazováním sluchátek a na dotazy odpovídám telefonicky. Jednou z dalších povinností je také update kalendářů obsazenosti na všech stránkách, kde můžou klienti naše apartmány najít. 
How does your working day usually look like? 
Most of my shifts are in the afternoon and they begin with getting all important information or tasks from my morning colleague. After seating into my chair, I open a chat (live help) and mailbox to which we receive the majority of all enquiries. My job is to offer each client the apartment which has to fit to his/her specific requirements (whether it is location, style or rate). I often swap to headset and answer the questions via phone. One of our duties is also an update of availability on all websites where we can be found. 

Dokáže Tě na práci něco překvapit? Vybavíš si nějakou veselou situaci z práce?
Myslím, že práce v rezervačního je jedno velké překvapení =). Denně člověk komunikuje s různými lidmi a setkává se s novými požadavky, které jsou mnohdy nepředvídatelné.
Veselé situace mě zatím provázejí stále a jsem za ně ráda, práce pak není nuda. Zmínila bych například tu, kdy jsem v PCA začínala a ještě jsem si nebyla ve všem úplně jistá. Zazvonil mi tenkrát telefon a na druhém konci byl klient mluvící rusky. Ruštinu jsem měla 4 roky na střední a tak jsem se snažila dotaz zodpovědět, bohužel jsem ale zjistila, že telefonická komunikace není tak jednoduchá. V celé té nervozitě ze mě nakonec vylezla věta zkombinovaná z češtiny, ruštiny a angličtiny. Na druhé straně jsem pak slyšela pouze smích, který ihned rozesmál i mě. Po chvíli společného telefonního smíchu se na druhé straně naštěstí ozval někdo, kdo mluvil anglicky, omluvila jsem se a nakonec vyřešila, co bylo potřeba.
Is there something what can surprise you at work? Do you recall any funny moments?
I think that working in reservations is one big surprise =). Every day, you communicate with different people with the new requirements, which are many times unpredictible.
Funny situations are around me all the time and I am glad for them, because the work is not boring then. I would mention the one from my beginning at the company when I wasn
't sure with everything.
A phone rang and on the other end was a Russian speaking client. I studied Russian 4 years at highschool so I tried to answer the phone call. Unfortunately, I found out that phone communication is not that easy. As I was nervous at that moment, a mixed Czech-Russian-English sentence came out of my mouth. All I could hear on the other end was a laughter which made me laugh as well. After a while of laughing together, an English speaking person replied, I apologised and sorted our everything. 

Co Tě baví ve volném čase?
Svůj volný čas se vždy snažím strávit s těmi, kteří jsou mi blízcí. Ráda se setkávám s přáteli, trávím čas se svojí mladší sestrou, jezdím na výlety, jako každá jiná slečna chodím na “procházky“ do nákupních středisek a musím přiznat, že velice ráda spím =).
What do you do in your free time?
I try to spend my free time with my close ones. I like meeting my friends, spending time with my younger sister, going to the trips and like every other lady I like going for "walks" to shopping centres and I have to admit I like sleeping a lot =). 

Čím jsi chtěla být jako dítě?
Jako malá jsem snila o tom být princeznou, když jsem ale později zjistila, že to není povolání, vystřídala to kariéra zpěvačky =).
What was your dream job as a child?
As a child, I dreamt about being a princess. But later, when I found out that it's not a job, I wanted to be a singer =). 

Jaké je Tve oblíbené místo v Praze? Co bys doporučila našim hostům navštívit?
V Praze je více míst, které mám moc ráda, ale vyhrává u mě jednoznačně Petřín, kde je krásně především v létě, kdy si člověk může lehnout do trávy a jen tak relaxovat. Klientům bych doporučila samozřejmě památky, jako jsou Vyšehrad, Pražský Hrad a v jarních či letních měsících také ZOO nebo Křižíkovu Fontánu.
What is your favourite spot in Prague? Which place would you recommend to guests of Prague City Apartments?
There is many places in Prague, which I like but my winner is Petřín, especially in summer, where you can lay down to grass and just relax. I would also recommend all the sights, like Vyšehrad, Prague Castle and in spring/summer the ZOO or 
Křižík's Fountain. 

Křižíkova fontána

Děkujeme Eliško a budeme se těšít na viděnou v březnu s našim dalším odvážlivcem.
Thank you Eliška and we are looking forward to another brave employee in March.