Wednesday, September 10, 2014

Culture tips for September in Prague, part. 2

The second part of tips, what to visit in September. Prague offers  a lot of options let´s zoom into some of them a bit.

Arcolor – two days full of fashion

www.arcolor.cz
Photos from the year 2013
How a young fashion sees it? This question is answered on 12th and 13th September in experimental space NoD. The event is represented by the winners of designers´ competition and also some established brands. The 3 kilometres long runway leads through the streets of Prague, subway and river embankment, so there will be always something to watch even if you just pass along. Check the program here.


World Press Photo 2014 Exhibition

Prague Karolinum opens the door to photography lovers. The exhibition of prestigious photograph competition World Press Photo is an integral part of culture autumn in Prague.

World Press Photo 2013 winner

Invisible exhibition

unique interactive route through total darkness. Engage your senses and reveal the art in a different way. Your guides will be people with visual impairment to whom this type of interaction represents common part of life. Organisers themselves ask on their pages “May the hour of blindness open your eyes?”www.hradistan.cz
Wine harvest at the Prague Castle

Wine, singing and greenery – all of this offers the Wine Harvest at the Prague Castle. Apart from the  selected kinds of wine, young wine and fresh grape juice, the attraction is also Hradišťan folk music band and last but not least the Royal gardens.
source of inspiration: www. citybee.cz

Kam za kulturou v Září, část. 2

Druhá část tipů kam vyrazit v měsíci září. Praha nabízí spoustu možností, pojďme si přiblížit pár z nich.

Arcolor – dva dny plné módy

www.arcolor.cz
Fotografie z ročníku 2013
Jak to vidí mladá móda? Tuto otázku zodpoví 12. a 13. září experimentální prostor NoD. Představí se vítězové designerské soutěže i zavedené značky. 3 kilometry dlouhé molo v ulicích vede i Pražským metrem i přes náplavku, bude se na co dívat i když zrovna jen půjdete kolem. Program najdete zde.


Výstava World Press Photo 2014

Pražské Karolinum i letos otevře své brány milovníkům fotografií. Výstava prestižní soutěže fotografů World Press Photo je nedílnou součástí kulturního podzimu v Praze.

World Press Photo 2013 winner

Neviditelná výstava

unikátní interaktivní cesta naprostou tmou. Zapojte své další smysly a objevte umění jinak. Vašimi průvodci budou lidé se zrakovým postižením, pro které je tento typ interakce běžnou součástí života. Organizátoři se na svých stránkách ptají  - „Může Vám hodina slepoty otevřít oči?“www.hradistan.cz
Vinobraní na Pražském Hradě

Víno, zpěv a zeleň – to vše nabízí Vinobraní na Pražském Hradě. Krom vybraných druhů vína, burčáku a čerstvé hroznové šťávy, je velkým lákadlem také cimbálová muzika Hradišťan, v neposlední řadě také Královské zahrady.
zdroj: www. citybee.cz

Friday, September 5, 2014

Where to head in Prague in September, part 1

Prague brings various events in culture, sports and other fields in September. There is such amount of possibilities that you we divided our tips into several parts and step by step we introduce what you might look forward to.

Andy Warhol

www.goap.cz
world famous artist´s exhibition named I´m OK is to be seen in Gallery of Art Prague on the Old Town Square. It is a wide section of his works and there is a tempting option to self-made an art piece with the technique Warhol used himself.


www.citybee.cz
Music walks in botanic garden

Through September, every Sunday,  you have a chance to enjoy open air classical music performances. These concerts take place in any weather, with rain the performance is moved indoor.

Prague Fashion Week

Unique fashion project of the world level. Full scale of brands, fashion designers and well-known faces will be introduced.


www.barvamneuteces.cz
You won´t escape colours

Original race in the shower of colour geyser. 5 kilometre run will enjoy even a man who does not run regularly. 13Th September is the term of the Colourful Saturday. There are just two rules: start in white and get rainbowy :)

source :www.citybee.cz

Kam v Praze v září, část. 1

Praha přináší v září různé události v kultuře, sportu a dalších odvětvích. Je jich tolik, že jsme je naše tipy rozdělili do několika částí a postupně tak představíme na co se můžete těšit.

Andy Warhol

www.goap.cz
výstava světoznámého umělce s názvem I´m OK je k vidění v pražské Gallery Of Art Prague na Staroměstském náměstí. Jde o široký průřez jeho díla a jako lákadlo slouží také možnost vlastnoručně si vyzkoušet technologii kterou Warhol používal.


www.citybee.cz
Hudební procházky v botanické zahradě

celé září máte možnost vychutnat si každou neděli koncert vážné hudby pod širým nebem. Tyto koncerty se konají za každého počasí, v případě deště se přesouvají do vnitřních prostor.
Prague Fashion Week

unikátní módní projekt světové úrovně. Představí se celá řada známých značek, návrhářů a známých tváří na molech.


www.barvamneuteces.cz
Barvám neutečeš

Originální závod v záplavě barevných gejzírů. 5 kilometrů, které si užije i ten, který pravidelně neběhá. Pestrá sobota na vás čeká 13.9. 2014, jsou zde jen dvě pravidla na start přijďte v bílém a staňte se duhovými :)

zdroj:www.citybee.cz

Wednesday, September 3, 2014

#Residence Karolina Awarded

Residence Karolina is located in the very centre of Prague. it is possible to walk towards most significant sights. There are spacious, fully furnished and equipped, airconditioned apartments. You can rent them for couple of days or for a long term stay. There is a whole scale of services including nonstop reception services, cleaning service and many more.

Prague City Apartments prides itself on the high standard of services provide, the quality of personnel and maximum guests satisfaction.

For the above stated, we are very glad we can publish:

Residence Karolina World Travel Awards 2014 achievement
in category of  - Czech Republic, Leading Serviced Apartments 

http://www.worldtravelawards.com/profile-33169-residence-karolina-prague

These awards, also called " the Oscar´s of the travelling industry" are annualy awarded in dozens categories all over the world.

This prestigious award is very gratifying and motivating evaluation of our team effort, it is also a huge commitment to the future. We will continuously improve clients´ service and other services and we will appreciate any suggestions and feedback. It is still the case that our guests are our most significant critics.T

Thank you for your support and for your votes.

Prague City Apartments Team


Source: http://www.worldtravelawards.com

#Ocenění Residence Karolína

Residence Karolína se nachází centru Prahy. K většině významných památek se odsud můžete vydat pěšky. V Residenci Karolína najdeme prostorné, plně vybavené apartmány s klimatizací. Pronajmout jej můžete na pár dní i dlouhodobý pobyt. Připravena je pro vás celá škála služeb včetně non-stop recepce, pravidelného úklidu a dalších.

Prague City Apartments si velmi zakládá na vysoké úrovni poskytovaných služeb, kvalitním personálu a maximální spokojeností klientů.

Pro vše výše zmíněné jsme velmi rádi, že můžeme uveřejnit

vítězství Residence Karolina ve World Travel Awards 2014 
v kategorii  - Czech Republic, Leading Serviced Apartments 
(přední apartmány se službami). 

http://www.worldtravelawards.com/profile-33169-residence-karolina-prague

Tyto výroční ceny, též přezdívané „Oskary cestovního průmyslu“  se každoročně udělují v desítkách kategorií po celém světě.

Toto prestižní ocenění je velmi příjemným a motivujícím ohodnocením našeho týmového snažení, je to ovšem také velký závazek do budoucna. Klientský servis a služby budeme neustále zdokonalovat a budeme rádi za jakékoliv nápady a připomínky, stále totiž platí, že nejvýznamnějším kritikem jsou naši hosté.

Děkujeme všem za podporu a hlasy.

Tým Prague City Apartments


Zdroj: http://www.worldtravelawards.com